เราช่วยให้โลกเติบโตตั้งแต่ปี 1988

โซลูชั่นการเกษตร

  • Agricultural Solution

    โซลูชั่นการเกษตร

    ระบบการติดตั้งบ้านสีเขียว (โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบนิเวศ) ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกอย่างเต็มที่และพัฒนาพลังงานสะอาดจากดวงอาทิตย์นำอนาคตที่สะอาดกว่ามาสู่มนุษย์